Guide - Att välja Hörselskydd

Så väljer du hörselskydd

För att få bästa möjliga skydd och prestanda är det viktigt att välja det hörselskydd som möter dina behov på bästa sätt. Ljudnivån och miljön på din arbetsplats är de viktigaste faktorerna. Därför behöver du avgöra vilken ljudnivå du exponeras för och om du behöver höra vissa ljud, som varningssignaler. 

Om du måste ha på dig hjälm eller annat huvudskydd påverkar det också ditt val. Funktioner som Bluetooth och aktiv medhörning kan öka både din effektivitet och din arbetsglädje


Bedöma ljudnivå

För att få så bra skydd som möjligt behöver du veta vilka ljudnivåer du kommer att exponeras för. Många maskiner och verktyg har information om decibelnivå i manualen eller i en etikett på produkten. Om du till exempel använder en motorsåg på 105 dB är den rekommenderade nivån innanför hörselskyddet ungefär 75 dB (A). Det betyder att du behöver ett skydd med en dämpning på ca SNR 30 dB.


Olika modeller av hörselskydd

Vi erbjuder hörselskydd i flera olika modeller. Det mest populära valet är den vanliga modellen med hjässbygel. Om du behöver kombinera skyddet med en hjälm ska du välja ett hörselskydd med hjälmfäste. Glöm inte att kontrollera att din hjälm är godkänd för att användas i kombination med ditt hörselskydd.

Är flexibilitet viktigt för dig kan nackband eller vikbara hörselskydd vara rätt val. Hörselskydd med nackband kan användas med skyddskepsar, solhattar eller hjälmar utan fästen.

Elektroniska funktioner

Ibland behöver du bara ett passivt hörselskydd. Men om du ska ha på dig hörselskyddet under långa perioder kommer funktioner som Bluetooth och AM/FM-radio att göra dina arbetsdagar roligare och mer effektiva.

Vissa miljöer ställer högre krav på ditt skydd. Om det är viktigt att kunna höra varningssignaler eller att kommunicera med andra i bullriga miljöer rekommenderar vi att välja ett elektroniskt hörselskydd med aktiv medhörning och, beroende på dina behov, tvåvägskommunikation. Med nivåberoende aktiv medhörning kan du vara uppmärksam på omgivningen och samtidigt skyddas från plötsliga eller oregelbundna farliga ljud. En bullerdämpande talmikrofon är också mycket användbar under sådana omständigheter.


Rekommenderad dämpning i hörselskydd

Hur du väljer rätt skyddsnivå

För att skydda dig och din hörsel så väl som möjligt ska du välja en skyddsnivå som varken är för hög eller för låg. De här checklistorna hjälper dig att välja:

Överväg en lägre skyddsnivå om:

Bullerexponeringen sker under färre än fyra timmar. Skyddsnivån baseras på bullerexponering under en arbetsdag på åtta timmar. Om exponeringen är kortare bör du överväga en lägre skyddsnivå.

Du behöver höra viktig information (från kollegor, varningssignaler, med mera). Överväg en lägre skyddsnivå eller välj ett skydd med nivåberoende aktiv medhörning.

Om du har nedsatt hörsel. Då kan du redan ha svårt att uppfatta tal i bullriga miljöer. Om du väljer den högsta skyddsnivån på ditt hörselskydd kan det bli ännu svårare att kommunicera eller höra varningssignaler.

Överväg en högre skyddsnivå om:

Bullret huvudsakligen består av lågfrekventa ljud, eftersom låga frekvenser är svårare att blockera.

Du behöver använda andra huvudskydd som skyddsglasögon eller ansiktsskydd. När du kombinerar hörselskydd med den här typen av utrustning måste du se till att skyddets prestanda inte påverkas negativt.

Det finns andra bullerkällor i närheten.

Om du är osäker, sök ytterligare råd eller välj ett hörselskydd med något högre skyddsnivå.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.