Guide - Vibrationsvärden

På MaskinOnline tycker vi att en bra arbetsmiljö är viktigt. 

Nedan har vi skrivit kortfattat hur man räknar ut vibrationsvärden från maskiner till hur mycket du får använda maskinen om dagen enl Arbetsmiljöverket. 

Uppskatta exponeringstiden

Du som är arbetsgivare ska uppskatta exponeringstiden för varje enskild anställd och varje delmoment som innebär exponering för vibrationer.

Exponeringstiden är den tid när arbetsutrustningen är i drift och används. För handhållna maskiner brukar exponeringstiden kallas för ”pådragstid” eller ”triggertid”, då operatören håller i maskinen och motorn är igång.

Det kan vara svårt att fastställa exponeringstiden. En svårighet är att användarna själva ofta överskattar exponeringstiden. De brukar ofta räkna in även tiden för till exempel lastning av lastbilen eller tiden för att byta slipskiva på slipmaskinen. Och en fordonsförare som jobbar 8 timmar kanske sitter och kör fordonet totalt i 4 timmar och gör andra arbetsuppgifter resten av tiden.

Vilka värden ska jag titta efter?

Det värdet du ska titta efter när du ska följa arbetsmiljöverkets tabell heter Vibrationsnivå m/s² (3D)

Hur mäts dessa värden?

Enligt vibrationsföreskrifterna AFS 2005:15 ska den s.k. vektorsumman baserad på mätning i tre riktningar användas. 


Exempel

I detta exempel så har vi vibrationsvärdet i nya HiKOKI DS36DC.

  • Varvtal obelastad (högväxel) 0-2.200 /min.
  • Varvtal obelastad (lågväxel) 0-550 /min.
  • Kapacitet maskinskruv/träskruv 6 / 16 mm
  • Ljudeffekt dB(A) 91
  • Ljudtrycksnivå dB(A) 80
  • Momentinställningar 22
  • Vibrationsnivå m/s² (3D) 2,8   <----

Där pilen visar är det värde vi ska gå på när vi kikar nedan i tabellen. 

Hur räknar jag ut dessa värden?

Vad du behöver för att räkna ut hur länge du får jobba med handhållna maskiner är arbetsutrustningens totala vibrationsvärde (2,8 i exemplet ovan), i tre riktningar, och den tid den används per dag. 

Tar vi värdet 2,8 så ser vi i tabellen nedan att du kan använda verktyget i ca 4 timmar (när verktyget är igång) innan arbetsgivaren måste hitta andra lösningar för arbetsmomentet. 

Notera att exponeringspoäng kan adderas t.ex. om en arbetstagare arbetar med flera handhållna maskiner under en dag.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.