Guide - SNR Värde

SNR – Singel Number Rating (gäller i Europa)

Detta är ett värde för hörselskyddets förväntade dämpning. 

Exempel: ett SNR-värde på 37 decibel (dB) reducerar uppmätt buller på 100 dB till 63 dB.

Tänk på att inte välja ett hörselskydd med ett SNR som är högre än nödvändigt. Det kan resultera i överdämpning vilket innebär att samtal mellan personer kan vara svårt att uppfatta.

Varningssignaler, telefoner och maskinljud kan också bli svåra att höra.

Vid korrekt och konsekvent användning ska man kunna uppnå den förväntade dämpning som står på produktens förpackning.

En hörselkåpa ska sluta tätt kring örat och skall kontinuerligt undersökas så att tätningsringarna inte har torkat eller spruckit.

Men det absolut viktiga är att hörselskyddet används hela tiden då du vistas i buller. 


Källa

Vad skyddar då bäst? 

Passiva hörselkåpor med så högt SNR-värde som möjligt. 

Dessa under är ett exempel på en passiv hörselkåpa. Denna heter 3M Peltor X5 och har ett SNR-värde på 37. 


Ett hörselskydds dämpningsvärde anges med HML och SNR:

HML – metoden

Används för att bestämma förväntad dämpning i decibel (dB):

H – för högfrekvent buller

M – för mellanfrekvent buller

L – för lågfrekvent buller

Exempel H: 27 dB i en miljö där bullret har 90 dB innebär att nivån under hörselskyddet blir 63 dB beroende på vilka frekvenser bullret innehåller. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.